compare and contrast characters essay http://www.essaywriterusa.com/

 • Asociaţia Obştească Centrul Social „Sfîntul Vasile cel Mare”, este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire !a asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.
 • Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta stnîină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
 • Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată. Este o Asociaţia nonprofit, apolitică, de utilitate publică.
 • Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut. Nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
 • Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
 • Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
 • Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
 • Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
 • Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
 • Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.
Scopurile Asociaţiei constau în susţinerea morală şi îngrijirea unui număr cît mai mare de oameni de vîrsta a treia, bătrîni singuratici, invalizi dependenţi, precum şi alte grupuri vulnerabile, pentru ca ei să nu se simtă marginalizaţi sau că constituie o povară pentru societate, îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.
 • Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, ~ care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor şi revistelor periodice;
 • Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 • Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.
 • Acordarea de asistenţă psihologică
 • A fonda o publicaţie periodică religioasă, centralizată ce ar reflecta realitatea din perspectiva bisericii şi a concepţiei ortodoxe precum şi a activităţii centrului.
 • A fonda un post de televiziune în care se vor promova valorile moral-creştine şi va realiza materiale despre mănăstirele pe care le vom vizita atît în Republica Moldova cît şi peste hotarele ei , ar furniza informaţii cu caracter social în domenii psihologice, juridice.
 • A organiza exursii pe locurile sfinte precum ar fi mănăstiri, biserici atît în Republica Moldova cît şi peste hotarile ei.
 • Deschiderea cantinelor sociale pentru a asigura cu hrana paturile socialmente- vulnerabile.
 • să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să colecteze donaţii de la persoane fizice şi juridice pentru buna desfăşurare a activităţii centrului.
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să benificieze de activitatea de voluntariat, să angajezi voluntari.
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
 • să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

Activitati in imagini

La azilul din Sărata-Galbenă

CARAVANA “DE LASUFLET LASUFLET” 2

Porunca a cincea este: “Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta, ca sa-ti fie bine si sa traiesti ani multi pe pamantul pe care Domnul Dumnezeul tau ti-l va da tie” (les. 20, 12). [...]

Caravana “De la Suflet la Suflet!”

Craciunul se apropie cu pași repezi si mulți dintre noi doresc sâ le aducâ bucurii nedescrise apropiaților și celor dragi. Asta pentru că sărbătoarea Crăciunului este foarte mult legatâ de verbul „a dârui”. Și oricine [...]

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI “SF:VASILE CEL MARE”

Duminică,23 decembrie,Membrii Asociației "Sf.Vasile cel Mare" s-au întrunit azi intr-o ședință ,la care s-a făcut bilanțul realizărilor anului 2018.

De la mic – la mare, Cadouri – pentru fiecare !

Sfântul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși de stil vechi pe data de 19 decembrie. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar. Membrul de Onoare al Asotiației “Sf.Vasile cel Mare”,dn. Nicolae Gușanu,iși sarbatorește astăzi [...]

De la mic – la mare, Cadouri – pentru fiecare !

Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinţi din ţara noastră. El este iubit şi aşteptat cu nerăbdare de toţi oamenii, indiferent de vârstă sau stare socială. Acest sfânt s-a evidenţiat prin bunătate deosebită faţă [...]